Gjenreis respekten for yrkesfagene

Statusen til de praktiske yrkesfagene lider under festtalene om teknologisamfunnet. Et samfunn har behov for hoder som tenker ulikt og mennesker som har forskjellige evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Utbygging

Foto: Tore Nilsen

Elevene må få bruke sine gode egenskaper i stedet for å tvinges til å mislykkes i et system der alle skal formes over samme lest.

Venstre vil gjenreise respekten for yrkesfagene, og mener at de praktiske fagene skal styrkes bade i grunnskolen og i videregående utdanning. Det er også et sykdomstegn at elever går ut fra grunnskolen uten å ha lært å bruke en hammer.

Allmennkunnskap dreier seg ikke bare om teoretiske fag. En skolehverdag som preges av teoretisk undervising bringer ikke nødvendigvis det beste fram hos alle elever. Skoleverket må gi rom for at elever finner sitt talent og får bruke sine praktiske evner. Kompetanse er mer enn teori.

Mange faller ut av den videregående skolen. Samtidig er det mangel på arbeidskraft i håndverksyrkene. Ønsket om å styrke kunnskapssamfunnet må ikke føre til at de praktiske fagene svekkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**