Ja til et nyskapende Målselv!

Kommende fireårsperiode vil bli spennende for oss som bor i Målselv, sier Venstres ordførerkandidat Vidkunn Haugli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi har muligheten for å få et løft som bringer oss på offensiven når det gjelder bosetting, arbeidsplassutvikling, opplæring og kultur. Dette forutsetter at kommunen evner å spille på lag med øvrige offentlige instanser og ikke minst med næringslivet. Kommunens oppgave vil være å tilrettelegge. Vi må bli en ja-kommune, der de som har ideer føler at de tas vare på. Der et blomstrende kulturliv får utfolde seg og sette sitt positive stempel på bygda, Der foreldre føler trygghet for sine barn, og der de unge får lyst å komme tilbake.

Målselv Venstre ønsker å bidra til en slik utvikling! Forutsetningene er der. Naturgrunnlag, kompetanse, god infrastruktur i form av veger og flyplass, sentral beliggenhet i fylket — alt dette taler til vår fordel. Vi må bare handle. Vi må raskt etablere et bedre tomtetilbud, slik at pendlerstatistikken går ned. Dessuten må vi være på vakt overfor de som ønsker å frarøve oss etableringer som naturlig hører heime i innlands-Troms.

Ved å bruke Venstres liste både ved kommunestyrevalget og ved fylkestingsvalget styrker du kommunens muligheter til å være på banen når saker tas opp og når saker skal avgjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**