Vefsn Venstres valgbrosjyre

Kommunestyreperiode 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Vefsn Venstres valgbrosjyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**