Blir verden enklere av å sette mennesker i bås?

De siste årene har vi opplevd en formidabel velstandsvekst her i landet, sier Kåre Aalberg i sitt innlegg om “Forskjeller og fattigdom nasjonalt og lokalt” i NA. I innlegget trekker Aalberg direkte paralleller mellom de sleipe og falske rikinger og de som har minst her i landet.
– Hvorfor gjør SV alltid dette, spør Lill Th. S. Solvi, Namsos Venstres 2. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ut fra hvilken saklig argumentasjon eller hvilket menneskesyn er det legitimt å mistenkeliggjøre mennesker som tjener penger? Den velstandsutviklingen som du nå trekker fram herr Aalberg, og som du til daglig har glede av både som privatperson og som ordfører for en liten by i Midt-Norge, den er faktisk skapt av mennesker som har som suksessfaktor å gjøre fortjeneste av investerte penger. Råolje ble ikke til inntekter uten at noen tok uttallige innsiktsfulle avgjørelser. Når inntektene fortsatt strømmer inn, så skjer det på grunnlag av mange dyktige menneskers strategiske tilnærming til ressurser, teknologi, forskning, økonomi og lederegenskaper.

– Hvorfor er det så vanskelig å innrømme andres dyktighet og lykke uten å trekke i tvil deres motiver?

Når de såkalte “rikingene” setter midlene sine i omløp i form av prosjekter, gir det arbeid til alle oss andre som kan tilby enten kunnskap, ferdigheter eller arbeidskraft. Det er ett viktig argument for å holde skattene under kontroll. De er rett og slett mer økonomiske i betydningen – de får mer ut av pengene som de setter i omløp enn det politikere og det offentlige klarer. Dette gir på sikt mer inntekter til å løse fellsoppgaver, også de som er relatert til fattigdomsproblemer.

Hva er verst, å være rikere eller likere enn andre?

Det fantastiske med dette landet er at vi alle deler en oppfatning at alle mennesker skal behandles med anstendighet både når det gjelder rettigheter og levekår. Og om du ikke har oppdaget det, så gjelder det også de som tjener penger. Derfor har jeg ett godt råd til deg Kåre Aalberg. Heller ikke i Namsos fører det noe godt med seg å sette mennesker i bås for så å tillegge alle de samme egenskapene og tilsvarende mistenkeliggjøre deres motiver. De såkalte rikingene har gjerne litt mer å rutte med enn oss andre, men de skaper samtidig arenaer der vi andre kan få være med på å skape. Det plager ikke meg at andre har penger til luksus. Men så tror jeg nå heller ikke at penger og kjøpekraft er selve nøkkelen til et godt liv.

Alle behøver ikke å ha det samme for å kunne dele noe godt. Jeg vokste opp i en stor søskenflokk. Her lærte jeg at det mest elementære som skal til for trivselen oss i mellom, var nettopp evnen til å glede seg over at andre gjør det bra. Det tror jeg også er en viktig forutsetning for at vi skal få et godt samfunn både nasjonalt og lokalt. Her i Namsos trenger vi absolutt noen som skaper verdier og arbeidsplasser. Derfor kan ikke jeg skjønne hvordan ordføreren velger en nedlatende og konfliktskapende holdning til dyktige mennesker som evner å skape verdier. For politikere trenger midler til å løse felles oppgaver og til å sikre et anstendig liv til også de som av ulike årsaker ikke kan besørge dette selv. I Venstre har vi et varmt hjerte for de som ikke er så heldige at de påvirke sin egen livssituasjon. Derfor går vi inn for borgerlønn slik at folk skal slippe å bli ydmyket i vanskelige livssituasjoner. At de dyktige har insentiver for å fortsette å være dyktige, er ett av kriteriene for å kunne gå inn for et slikt velferdsgode.

Derfor ber jeg ordføreren ta opp til vurdering følgende: Ville de fattige hatt det bedre om de bemidlete hadde hatt mindre?

Nei, det er ikke logikk i dette.

Lill Th. Sandvik Solvi
Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**