La fremtiden bli en ren fornøyelse

Det finnes faktisk folk i AP som bagatelliserer forureining fra kommunestyrets talerstol med argumentet “at noe skal man jo dø av”. -“Jeg synes ikke at noen, verken i Norge eller andre steder, skal dø pga av vår forureining i 2007”, skriver Lars Gunnar Marken i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lars Gunnar Marken

Foto: Olga Tkacheva

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor, både nasjonalt og lokalt. Venstre er et moderne, løsningsorientert og ansvarlig miljøparti. Natur- og miljøtenkningen er et overordnet prinsipp i all vår politikk.

Venstre har i Verdal de siste årene stått alene i miljøkampen. I disse tider rett før valget er det lett for de andre partiene å bli miljøvennlige. Bra er det, men mål partienes troverdighet på hva de HAR gjort den siste perioden. Bare Venstre luktet lunta da kommunestyret ville vedta en gigantisk forurenser på Ørin (NorFraKalk) i en bisetning. Venstre var det eneste partiet,i tillegg til enkeltpersoner som bl.a. Rolf Ingvaldsen, som jobbet aktivt for å spre informasjon til innbyggerne om hva som holdt på å skje, og folk våknet og viste sitt engasjement.

Venstre mener kommunen bør utarbeide en lokal handlingsplan for klima og miljø der vi snur om utviklinga og starter å redusere på våre utslipp. Vi trenger også en mer åpen prosess rundt alle saker slik at folk får tilgang til all informasjon. Jeg tror fortsatt ikke at alle fakta er på bordet i denne saken. Det er for meg et mysterium at noen bygger en fabrikk til 200 millioner som ikke skal settes i drift

Det finnes faktisk folk i AP som bagatelliserer det hele fra kommunestyrets talerstol med argumentet "at noe skal man jo dø av". Jeg synes ikke at noen, verken i Norge eller andre steder, skal dø pga av vår forureining i 2007!

Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner. Hvis vi handler nå, kan fremtiden bli en ren fornøyelse!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**