Skoleutbygging i Verdal

Før en tar klart standpunkt i en sak er "a på b" (alt på bordet) viktig. I sak vedr. ny ungdomsskole i sentrum eller ny Verdalsøra barneskole, er ikke alle fakta på bordet enda. Til tross for det har SP og Høyre klart flagget sitt syn — bygging av ny ungdomsskole ved videregående skole. -” Dette er etter mitt syn en svært uheldig måte å ta beslutninger på”, skriver Brita Kleven Thorsvik i et leserinnlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Før en tar klart standpunkt i en sak er "a på b" (alt på bordet) viktig. I sak vedr. ny ungdomsskole i sentrum eller ny Verdalsøra barneskole, er ikke alle fakta på bordet enda. Bl.a har kommunestyret vedtatt at Samarbeidsutvalget skal uttale seg og vi mangler fortsatt en faglig begrunnet innstilling fra administrasjonen.

Til tross for det har SP og Høyre klart flagget sitt syn — bygging av ny ungdomsskole ved videregående skole. Dette er etter mitt syn en svært uheldig måte å ta beslutninger på.

Venstre ønsker å avvente flere opplysninger før vi tar endelig standpunkt i skolesaken, fordi det fortsatt for oss er mange uavklarte spørsmål, bl.a:.

Hvordan skal skoleutbyggingen finansieres?
Vil utbygging av ny skole i sentrum gå utover ferdigstillelsen av utbyggingen i Vuku?
Vil antall elever som i dag sogner til ungdomsskole i Vuku reduseres, ved bygging av ny ungdomsskole ved videregående skole?
Vil ny ungdomsskole ved videregående skole virke inn på fordeling av antall klasser i Vuku og på Øra?
Er bygging av ny ungdomsskole ved videregående skole første trinn i samling av elever i en ungdomsskole i kommunen?
Er det vurdert hvilke konsekvenser det vil kunne ha å samle så mange ungdommer på et område? Noen mener dette er uheldig spesielt for ungdom som er skolelei og som lett søker til hverandre på begge sider av riksveien.
Hvordan skal barneskolen få bedre plass for sine elever mens de evt. venter på at nåværende ungdomsskole renoveres for å ta imot barneskolebarn?
Bygging av skole på dyrkajord bør en unngå. Skal det bygges nytt er derfor tomt ved videregående å foretrekke. Er det vurdert å legge ny barneskole dit og la ungdomsskolen få disponere hele området der de to skolene er i dag?

Den løsningen vi velger skal ikke bare være god på kort sikt, men skal være den beste løsningen også over mange år framover. Vi må derfor ta oss tid til en grundig og skikkelig vurdering av alle fakta før vi konkluderer. Det burde også SP og Høyre gjøre.

Innholdet i skolen er viktigst for de elevene som går der. Engasjerte dyktige lærere er det elevene husker i ettertid – ikke hvordan lokalene var. Likevel betyr hensiktsmessige skolebygg mye for lærernes trivsel og muligheter for å gi det tilbudet de ønsker å gi sine elever. En kan heller ikke se bort ifra at i kampen om de dyktigste lærerne vil de legge vekt på lokaliteter og arbeidsmiljø.

Venstre ønsker bedre lokaler for elevene både i barneskolen og ungdomsskolen på Øra, men vil samtidig legge vekt på at vi må ha midler igjen til å øke kompetansen hos den enkelte lærer. Vi ønsker derfor en forsøksordning med et kompetanseår, der lærerne kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.

Venstre ble tidligere kalt "lærerpartiet". Vi er fortsatt et parti som ønsker å prioritere barn og ungdoms oppvekstforhold – og der er skolen en av grunnpilarene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**