Engasjement i Funkelia-saken

Det var merkelig stille rundt Funkeliasaken da den var på høring i vår og før UMU’s behandling av den på forsommeren. På vegne av Venstre skrev jeg derfor et innlegg i Lp og etterlyste debatt om saken fram mot kommunestyrets behandling. Og det har vi sannelig fått. Det har i sommer vært en fryd å åpne Laagendalsposten og daglig lese engasjerte innlegg om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er mange gode argumenter mot den planlagte utbyggingen, bl.a. gruveåsens kulturverdier, bynære friluftsinteresser, landskapsvirkning og arealdisponeringen generelt. Eneste gode argument for tiltaket er at det raskt løser veiproblemet på Riegelsbakken og i Kruttmølleveien. Vi skal ikke avfeie denne veiutfordringen, men det må kunne finnes andre løsninger for å få til dette.
Dersom det skulle være tvil om hva Venstres ståsted i denne saken er, vil jeg med dette presisere at Venstre vil si nei til planen i kommunestyret 23. august.
Men det knytter seg nå stor spenning til hva som skjer i de andre partiene. Da UMU behandlet saken i slutten av juni var det kun Senterpartiet og en av SV-representantene som støttet Venstres forslag om å avvise planen. Da dette falt, foreslo Venstre å sende planen tilbake for i alle fall å bearbeide og forbedre planen (bl.a. lavere byggehøyder, færre enheter, bedre terrengtilpassing, krav om alternativ energi, bedre sikring av Bergmannsstien og krav knyttet til anleggstrafikk). Selv dette forslaget stemte Ap, Høyre og Frp ned.
Ut fra oppslag Lp sist fredag skjønner jeg at både Ap og Frp jobber med saken, og kanskje kan komme til å endre standpunkt. Jeg holder pusten og håper. Dette blir spennende.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**