Parkeringsautomater på Tjøme

I forrige uke stod det i media om parkeringen på Sandøsund. Der avgiften er på ti kroner, uansett om bilen står parkert i fem minutter eller en time. Det er også et problem at mange legger på en ny tier etter at den første timen er gått.
Avdelingsingeniøren i Tjøme kommune imøteser signaler fra politikerne, hvis ikke situasjonen er holdbar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Fra Sandøsund

Fra Sandøsund
Foto: Roar Jonassen

Tjøme Venstre har programfestet hva vi ønsker å gjøre med parkeringsautomatene i kommunen.

Vi ønsker brukervennlige parkeringsautomater på kommunale anlegg, og inntektene skal gå tilbake til lokalsamfunnet.
Innkreving skal skje av lokale i form av sommerjobber for ungdom, og innkrevingsavtaler med F.eks Europark/Securitas avsluttes. Venstre ønsker på sikt å fjerne disse automatene på Lilleskagen og Verdens Ende. Dette gjelder også kommunale bryggeanlegg.

Det vi mener med brukervennlige automater er at vi bør bytte ut de eksisterende med nye, som tar for den tiden man reelt står. Slik det er i dag, blir det unødvendig kostbart og tungvint for den enkelte bruker.

Automaten på Sandøsund er for å regulere trafikkforholdene, så ikke langtidsparkerende okkuperer plassene for de som daglig trenger plassen (korttidsparkering for handlende på Sandøsund.)

Tjøme, 9. August 2007
Siw Andresen Larsen
Leder, Tjøme Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**