Drammen Frp spiller på fremmedfrykt igjen

Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen og bystyrerepresentant Lavrans Kierulf går i Drammens Tidende ut og tar til orde for at ca 2600 innvandrere som ikke er norske statsborgere, men oppfyller kravene til å avlegge stemme ved høstens lokalvalg, skal fratas stemmeretten. Igjen spiller Drammen Frp på fremmedfrykten som et ledd i valgkampen, sier bystyrekandidat for Venstre Tom Hedalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– For meg er integrering og inkludering det samme sa Frps representant Jon Arnold Bjerke i debatten på Fjell bydelshus lørdag 11. august.

Fra salen stiller en ung kvinne med fremmedkulturell bakgrunnfølgende spørsmål “Hvordan kan jeg bli integrert når jeg ikke blir inkludert” ? på perfekt norsk.

Lukk grinden

Foto: Tore Rykkel

Med dagens innspill har Frp vist at de ikke ønsker inkludering og integrering. Skal flere bli integrert i det norske samfunnet må vi først og fremst inkludere dem. Dette har noe med holdninger å gjøre, sier bystyrekandidat for Drammen Venstre Tom Hedalen.

Stortingspresident Torbjørn Jagland åpnet debatten på Fjell Bydelshus med å bl.a å si: “Det er en rett og en plikt å stemme”.

Med den lave valgdeltagelsen til kommune- og fylkestingsvalget er utfordringen å skape et demokrati alle finner det verdt å delta i. Dagens utspill fra Drammen Frp spiller kun på fremmedfrykt. Det er jo også betimelig å ønske å ekskludere en velgergruppe som de selv ikke forventer å få særlig mange stemmer fra, sier Hedalen.

Les oppslaget Vil nekte 2600 å stemme og Spiller på fremmedfrykt i Drammens Tidende.

Tidligere publiserte artikkler fra Drammen Venstre:

Valgdeltagelsen blant innvandrerene er for lav

Innvandrerene må selv ta ansvar for å bli inntegrert

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Bystyrekandidat
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**