Få flere kommunale boliger på plass

Venstre har et sterkt sosialt ansvar for alle som faller utenfor og ønsker et
samfunn som sikrer verdighet i alle livets faser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Misbruk knyttet til alkohol og narkotika er vår tids største utfordring.
I narkotikapolitikken må en bekjempe rusmisbruket, ikke rusmisbrukeren.
Kampen må først og fremst handle om sosiale tiltak, ikke rettslig forfølgelse.
Brukerens menneskeverd må ivaretas gjennom å bistå med bolig, oppfølging og tilrettelagte arbeidsplasser. Etter endt opphold ved rusinstitusjon eller ferdig soning i fengsel skal rusmisbrukere tilbake til hjemkommunen. Det ser ut som om skottene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er for tett, og rusmisbrukeren blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling. Hver eneste rusmisbruker som vil endre livet sitt skal ha individuell hjelp, Hjelp til å skaffe bolig er kommunens ansvar.
Da det for tiden er få kommunale boliger blir ballen ofte sendt i retur til rusmisbrukeren om selv å prøve på det ” åpne markede”. Det blir unødig stor påkjenning for tidligere rusmisbruker med den belastende fortiden de har, å skaffe seg bolig selv.
Den sårbare tiden med å komme hjem, møte verden som nykter, føle ensomheten og den lave selvfølelsen kan over tid føre mange tilbake til misbruket igjen.
Her må det gjøres et kjempeløft med å bygge flere boliger i kommunenfor å bistå de ” helter ” som tør å satse på et nytt liv som vanlige samfunnsborgere.

Sølvi Gressgård
Listekandidat Karmøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**