Fjordnett Grenland og valget

Ved valget for fire år siden var det stor enighet blant politikerne i Porsgrunn om at “lokal agenda 21” skulle videreføres og videreutvikles. Men det ble med programerklæringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mer prisverdig var det initiativ som ble tatt av frivillige organisasjoner som dannet nettverk med formål å bedre miljøet i lokalsamfunnet. Fjordnett Grenland er et av disse. Nettverket består av 12 frivillige organisasjoner og velforeninger i vårt distrikt. Siden etableringen i januar 2005 er det utarbeidet flere forslag til miljøforbedringer. De bærer preg av stor profesjonalitet. Likevel er de forslag og utredninger som berører Porsgrunn blitt møtt med skepsis eller blitt blankt avvist av både politikere og administrasjon. Det har vært vanskelig for Fjordnett Grenland å komme i dialog med de rette instanser i kommunen.

Porsgrunn Venstre mener at Fjordnett Grenland ikke har fått den oppmerksomhet og anerkjennelse som organisasjonen fortjener. Vi har flettet flere av miljøforslagene inn i vårt valgprogram. Viktigst er forslaget om ny trace for Rv 36 (Brynsrud/Hollås), fredning av Gunneklevfjorden og flytting av havnetrafikken fra Breviksterminalen til Herøya. Med disse tiltakene ville Porsgrunn bli spart for en firefelts motorvei over høyproduktiv jord på Vallermyrene, ingen hus på Hovenga måtte rives, Heistad og Brevik ville slipper støy og forurensning fra containerskip, Gunneklevfjorden kunne utvikles til en naturperle med parkanlegg, turstier og badeplasser langs strendene. Men Ap, H og FrP sier nei til de fleste av miljøforslagene.

Hva sier velgerne?

Gerhard Tornholm
Porsgrunn Venstres programnemnd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**