Smartere kommunalt servicetilbud gir reduksjon av trafikkbelastning og utslipp

Fylkets vedtak om å legge ned tannhelsetjenesten på Frogner er direkte miljøfiendtlig.
De offentlige tjenestene må isteden utvides for å spare både mennesker og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tettstedet Frogner i Sørum Kommune hadde i 2002 ca 1300 husstander.(totalt 4901, Sørumsand ca 1500 )
Frogner ligger i kommunens vestlige “utkant” og grunnet sin nærhet til hovedjernbanen og E6 er det daglig nye tilflyttere til stedet.

Sørum Venstre vil arbeide for at det opprettes et kommunalt servicekontor på Frogner som representeres med alle etater minst 1-2 dager pr uke.

Sørum Venstre vil også arbeide for at tannhelsetjenesten på Frogner ikke flyttes til Sørumsand, slik at alle barn, skolebarn, eldre og uføre skal slippe å reise 2,4 mil hver gang de skal til tannlegen.

Dette vil spare mennesker og miljø og vil gi et godt service tilbud i hele kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**