Valgkampåpning 24. august med Odd Einar Dørum

Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum, førstekandidat Øystein Haga, andrekandidat Marianne S. Lyngvi, tredjekandidat Anne Midtlien, fylkesleder Line Øvernes Mørch og mange lokale toppkandidater er med i valgkampåpninga på Heftingdalen i Arendal, i Risør og Grimstad fredag 24. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Toppen av fylkestingslista: Tredjekandidat Anne Midtlien, førstekandidat Øystein Haga og tredjekandi

Foto: Venstre

De tre fremste på fylkestingslista er med, sammen med lokale kandidater. Fra venstre Anne Midtlien, Øystein Haga og Marianne S. Lyngvi.

Hovedtaler er stortingsrepresentant Odd Einar Dørum, godt kjent i Aust-Agder og en av landets mest respekterte politikere uansett parti. Her ser vi han sammen med leder og førstekandidat Jan Kløvstad i Arendal.

Jan Kløvstad og Odd Einar Dørum

Foto: Venstre

Nærmere presentasjon av Odd Einar Dørum:

Odd Einar Dørum er stortingsrepresentant for Oslo Venstre. Han var justisminister i Bondevik 1 -regjeringen. Det var han også i Bondevik 2 -regjeringen i perioden 1999-2000. I tillegg var han samferdselsminister i 1997-1999.

Dørum har vært innvalgt Stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. Han har tidligere representert Sør-Trøndelag på Stortinget (1977-81). Dørum har også vært gruppeleder i Venstres bystyregruppe i Oslo i perioden 1995-97. Han har sittet i Ullern bydelsutvalg 1986-95, samt i Trondheim bystyre i periodene 1967-71 og 1976-77.

Tidligere Venstre-leder
Dørum har vært leder av Venstre to ganger; 1982-86 og 1992-96. Han har også bakgrunn som nestleder (1964-65) og leder (1970-72) i Unge Venstre.

Sosionom
Dørum er utdannet sosionom fra sosialhøyskolen i Trondheim (1970). Han var stipendiat 1972-77 med videreutdanning som høyskolelektor i sosialt arbeid. Han virket i 1984 og 1986 som høyskolelektor på Diakonhjemmet. I perioden 1986-96 var han helse- og sosialfaglig konsulent og seksjonssjef i stiftelsen Kirkens Bymisjon.

I tillegg har Dørum vært leder av KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene) 1990-97, samt vært leder i styret for FRISAM (1994-97). Han var medlem av Oslo Bispedømmeråd og Kirkemøtet 1994-97.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**