Venstres forslag til tiltak for å øke valgoppslutningen har blitt fulgt opp

Venstre har med bekymring sett at valgoppslutningen i Rælingen har blitt dårligere og dårligere. Ved sist valg nådde den et foreløpig bunnivå med 56,3%. Vi tok derfor et tidlig initiativ overfor de andre partiene om sammen komme frem til tiltak for å snu denne negative trenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


13. august ble det avholdt et møte hvor alle de politiske partiene som stiller liste ved årets kommunevalg var invitert. Agenda for møtet var å komme frem til forslag for å bedre valgoppslutningen i Rælingen.

Venstres forslag fra 28.03.07 om bl.a. å sende ut felles valginformasjon til alle husstandene i Rælingen ble diskutert og bifalt. Videre ble det også enighet om å bedre informasjonen om valget på kommunens hjemmesider.

Vi i Venstre er svært glade for å få tilslutning om disse tiltakene. Vi tror at med bedre informasjon gir vi velgerne et bedre sammenlikningsgrunnlag og klargjør forskjellene mellom partiene. Stabil og god valgoppslutning er viktig for å skape legitimitet og oppslutning om lokaldemokratiet. Et levende lokaldemokrati betyr at vi bryr oss om hverandre og hvordan samfunnet vårt utvikler seg. Dette er verdier som vi i Venstre setter svært høyt, og som vi vil alltid kjempe for.

Chriss Madsen

1. kandidat og leder i Rælingen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**