Dagens Venstreprinsipp

4. Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighetEn fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale fellesskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: 5. Alle er likeverdige, men ingen er like

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**