Dagens Venstreprinsipp

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekstDet liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: 7. Politisk makt skal komme nedenfra

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**