Dagens Venstreprinsipp

8. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**