Dagens Venstreprinsipp

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Venstre vil bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I morgen: 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**