Dagens Venstreprinsipp

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveisDet liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**