Møtekalender

Møtekalender 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

Arendal Venstre ønsker velkomen til politiske samtalar.
Ta gjerne kontakt med lokallagsleiar Jan Kløvstad 91 80 82 56, [email protected].

Mandag 7. januar kl 1800 Årsmøte i Arendal Venstre, Sjøloftet på Langbrygga

Mandag 14. januar kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725. Gruppemøta er åpne for alle Venstremedlemer. Vi går gjennom sakene til komande møte i bystyret, driftstyret, planutvalet, komiteane for oppvekst, omsorg og kultur, miljø og samfunn, eldrerådet og andre kommunale organ Venstre er representert i. Bystyremedlemene går vidare til møte med resten av fleirtalsgruppa i bystyret kl 1900, og resten av dei frammøtte fortset i Venstremøtet. Hjarteleg velkomen!

(Kommunale sakspapir er på www.arendal.kommune.no – under politiske saker. Der finn du lett fram til sakene i kvart enkelt møte.)

Laurdag 9. februar fylkesårsmøte.

Mandag 11.februar kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 10. mars kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 14. april kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Tysdag 13. mai kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 16. juni kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 18. august kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 15. september kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 6. oktober kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 20. oktober kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 17. november kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

Mandag 8. desember kl 1730 Gruppemøte i Arendal kultur- og rådhus, rom 254 Strømsbu. Møt utanfor kulturhuset, hovudinngangen kl 1725.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**