Åpnet valgkampen i Hordaland

Lars Sponheim og førstekandidat i Hordaland, Harald Hove, åpnet tidligere i dag valgkampen i Hordaland. På en dag med to meningsmålinger opp under seks prosent, varslet de to at miljø og skole er hovedsakene i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Sponheim innledet fredags kveld på Hordaland Venstres fylkessamling.

Sponheim innledet fredags kveld på Hordaland Venstres fylkessamling.
Foto: Venstre

Under åpningen på Bryggen i Bergen påpekte Sponheim at han følte at åpningen i hjemfylket er starten på hans valgkamp i år.

– Det er litt rart for oss i Venstre å sitte her tre uker og en helg før valget og føle at jobben er gjort. Vanligvis ser vi to-tallet på meningsmålingene på denne tiden foran et valg. Nå ligger vi på 5,5 prosent på landsomfattende målinger foran kommunevalget, og det er et nivå vi har holdt siden stortingsvalget. Vårt mål er 7 prosent, slo Sponheim fast.

Jens og Jensen — samme sak
– Fremskrittspartiet og Ap er to sider av samme sak. De er mye likere hverandre enn folk flest tror, bl.a. i klimapolitikken. I de kommende tv-debattene vil de dyrke frem forskjellene seg imellom, og det passer disse to partiene perfekt. Men i klimapolitikken er det bare to ambisiøse partier – Sv og Venstre, kommenterte Sponheim.

 Førstekandidat i Hordaland, Harald Hove.

Førstekandidat i Hordaland, Harald Hove.
Foto: Kari Ø. Toft

Et klimavalg
Partiets førstekandidat i Hordaland, Harald Hove, tok for seg partiets program ved dette valget.

– Klima er viktig i et kommunevalg, Det er mye som kan gjøres lokalt, sa Hove. Han ga uttrykk for at partiet har gått foran når det gjelder å bevisstgjøre om klimautfordringene. – Venstre har vært opptatt av klimaet i mange år. Men dette er det første valget der det er en allmenn forståelse for at dette er en viktig politisk sak, sa Venstres førstemann på listen til fylkestinget i Hordaland.

Sju miljøpunkt
Hordaland Venstre har løftet sju miljøpunkter inn i valgkampen. Venstre vil;
* samordne areal- og transportplanlegging for å nå viktige miljømål
* ta vare på verdifulle naturområde, kulturland skap, kulturmiljø og matjord
* legge til rette for miljøvennlig energi
* ta vare på det biologiske mangfoldet
* ha en restriktiv praksis for bygging i strandsonen, men vere lempelige når viktige naturverdier er ivaretatt
* utarbeide forpliktende klimaplan for Hordaland
* at alle offentlige innkjøp, så langt mulig, skal være miljø- eller fair trade merkete produkt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**