Klimapolitikk – den viktigste saken de kommende 4 år

Flommen i England og tørken i Sør-Europa i sommer er en påminnelse om hvilke alvorlige konsekvenser som følger av klimaendringene.
Vestfold er ikke blant de områder som vil bli alvorligst rammet av klimaendringer og vi har heller ingen grunn til å klage over været etter en våt sommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Likevel må også vi i framtida regne med større variasjoner og klimaendringer, med ekstremvær som kan føre til flom, springflo og jordras.

Men vi kan takle det, derfor bør klimapolitikken først og fremst handle om solidaritet med de fattigste i den tredje verden. De har ingen forutsetninger eller økonomi til å takle et tørrere og varmere klima.

Vi har mistet mange år i klimapolitikken fordi politikere i Norge og verden ikke har tatt advarslene på alvor, eller vært villig ta å ta den belastningen som nødvendige tiltak innebærer. Nå har vi ikke lenger noe tid å miste. Vi må starte med en forpliktende klimapolitikk i dag.

Venstre vil gå i bresjen for en ambisiøs klimaplan for Vestfold. Vi må ha som mål å kutte minst 30 prosent av utslippene innen 2020.

Jernbane, tog, skinner

En stor utfordring i Vestfold er transportsektoren. Vi må ha på plass en moderne Vestfoldbane med dobbeltspor, først til Tønsberg innen 2015 og så til Larvik og videre til Grenlandsområdet med kobling mot Sørlandsbanen.

Vi må også bygge ut et enda bedre busstilbud og være villig til å redusere bilbruken i de store byområdene. Vi må være villig til å innføre klimaavgift på flyreiser. Det her blitt altfor rimelig å fly. Nesten gratisbilletter til utlandet er meningsløst i forhold til de enorme miljøutfordringer vi står overfor.

Vestfold har store ressurser innenfor alternativ og fornybar energi, som utnytting av spillvarme, fjernvarme, bioenergi og solenergi. Dessverre har vi til nå vært lite flinke til å utnytte dette potensialet. Grunnen til en slapp holdning er nok at vi har altfor god tilgang på energikilder som rimelig strøm og olje.

Aina Dahl

Aina Dahl

I den nye klimaplanen for Vestfold må fylkeskommunen, kommunene og andre offentlige virksomheter gå foran som eksempel og gradvis legge om til bruk av fornybar energi. I 2020 bør alle offentlige virksomheter i Vestfold ha kun fornybar energi som kilde til oppvarming. Det vil vi som Venstrepolitikere være pådrivere for.

I dag opplever vi at den rike del av verden flommer over av forbruksvarer. Forbruket eier oss. Vi leser i mediene at unge jenter sier at de har shopping som sin viktigste interesse. Denne unødvendige forbrukskulturen må vi ta et oppgjør med.

Vi må begynne med oss sjøl i hverdagen og vi må være villige til å ta den lille ekstrabelastningen det er å være miljøbevisst. Det har vi alle både tid og råd til.

Aina Dahl
2. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**