Kommentar: Valg 2007 — En kamp om bymiljøet

Martin Kolberg må være en skuffet mann. Her i byen det ingen rødgrønne som tror på hans visjoner og analyser. Det er ikke så lenge siden han skrev om det rødgrønne samarbeidet: “Vi er forskjellige og vi har forskjellige roller å spille. Men den overordnede retningen er den samme, og partiene utfyller hverandre i en kraftfull politisk allianse.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Per A Thorbjørnsen

Jeg etterlyste her i avisen for to uker siden hva som var strategien for de rødgrønne i Stavanger. Martin Kolberg har i klare ordelag sagt at det er ønskelig med å videreføre det rødgrønne regjeringssamarbeid over til kommunenivået. Men i Stavanger vil de ikke!

Partiene har hatt valgkampåpning siden sist. Det ser ut som det bare er LO i byen som ønsker et rødgrønt samarbeid. Sosialistisk Venstreparti har ikke deltatt i et budsjettsamarbeid siden de kom inn i Bystyret. Det ser ut som de ønsker å fortsette med det. Arbeiderpartiet satser paradoksalt nok alt på egen ordførerkandidat, men ønsker å fortsette budsjettsamarbeidet med Sentrum/Høyre. Senterpartiet ser ut til å trives best på borgerlig side i Stavanger sammen med H, Krf og Venstre. Så kjære Kolberg, til din og velgernes orientering: Slik står det altså til med den "kraftfulle politiske alliansen i Stavanger! Her i byen tror de rødgrønne ikke på en slik allianse!

Det kan selvsagt ha sammenheng med at det er langt fra Stavanger til Oslo, at de rødgrønne her i byen ikke kan enes om en felles politisk plattform, eller at de innser at det er vanskelig å drive en rødgrønn politikk i Rogaland. Det siste skjønner jeg er vanskelig når en ser hvordan regjeringen har herjet med Stavangerregionen de siste to årene: det være nedleggelsen av Braathensverkstedet , Statoil/Hydro saken, trusselen om at inntil tusen arbeidsplasser kan forsvinne fra Forsvaret m.m. Jeg har forståelse for at det er lokale saker som skal være på dagsorden i Stavanger og at samarbeid kan gå i mange retninger. Men det er generalsekretæren i Arbeiderpartiet som har igangsatt debatten, ikke jeg.

For Venstre er det til de grader de lokale valgkampsakene som er de viktigste! Sjelden er det så mange vesentlige saker som skal avgjøre byens utvikling de neste årene. La meg nevne noen:

Nytorget: Det hersker liten tvil om at Nytorget trenger en rehabilitering. Men det er underlig at det skal skje på bekostning av trehusbebyggelsen, den nydelige jugendmuren og trærne! Det er hensynet til bilen, og behovet for parkeringsplasser som bidrar til ønsket om saneringen. Det er å skape et bysamfunn på de verst tenkelige premisser: vi river ned det verneverdige for å skape rom for parkeringsplasser.

Det er nesten som en kan spørre seg: Vet vi ikke byens beste? Skjønner vi ikke at en by må utvikles i balansen mellom å bevare og moderniseres? At moderniseringen aldri må gå på bekostning av det særegne, det verneverdige, det typiske — det som gjør Stavanger til Stavanger? Historien viser oss at det er en kamp hver gang, enten det er Gamle Stavanger eller Hindal Gård. Det verneverdige er truet. Hvor er hensynet til bymiljøet. Venstre er forholdsvis alene. Men vi kan bli flere

Lang Eiganestunnel: Hvem er det som skal styre byen – Bystyret eller Statens Vegvesen? Det er nesten så det ikke er til å tro at det i 2007 planlegges å legge en seksfelts motorvei mellom store deler av bomiljøet på Tasta og det sårbare friluftsområdet som Store-Stokkavannområdet utgjør. Venstre var alene om å fremme lang Eiganestunnel i Bystyret så sendt som i juni. Men vi kan bli flere.

Ringbuss: Bystyret har vedtatt å stenge Domkirkeplassen permanent for busstrafikk. Det gir oss nye utfordringer i forhold til avviklingen av kollektivtrafikken i sentrum. Det er viktig med sentrumkjernestopp for bussen. Men det viktigste er å legge til rette for en ringbuss etter modell fra Bergen. Bussen skal gå i kontinuerlig trafikk fra buss-stasjonen til Holmen.

Sosialt ansvar: Vi ønsker en generell styrking for omsorgen for de eldre i Stavanger. Vi er konkrete på at det er behov for dagsenter ved alle sykehjemmene, at det er ønskelig med en kultur/fritidsleder ved det enkelte sykehjem og at det er behov for en døgnåpen hjelpetelefon for pårørende som har ansvar for hjemmeboende syke eldre.. Omsorgen for barn og unge som sliter med psykiske vansker skal styrkes ved at det skal være gode behandlingstilbud på førstelinjetjenesten.

Kultur: Den største utfordringen kulturen står overfor den neste perioden er livet etter Stavanger 2008. Venstre ønsker å prioritere denne satsningen med mye midler de neste årene. Hvordan pengene skal brukes: det er mer opp til de ulike kulturaktørene og avgjøre enn kommunen selv!

Skole: For Venstre er den neste periode mulighetenes periode for skolen. Vi ønsker å gi lærerne et kompetanseår — for elevenes skyld. Kunnskapsløftet handler om kompetanse og bedre skole for alle! Da er det åpenbart at lærerne må gis mulighet for å oppdatere seg faglig!

Det viktigste vi står overfor neste periode er klimautfordringene. Hele 1/3 av de nasjonale Co2 utsippene kan håndteres lokalt med lokale tiltak. Vi har derfor tatt mål av oss å utarbeide Europas mest dynamiske og ekspansive klimaplan for å redusere utslippene. By/kombibanestart i denne perioden og økt kollektivsatsning er de viktigste enkelttiltakene.

Vi har et medansvar for klimaskadene enten det er flommer i Asia, hyppigheten av orkaner i Mellom-Amerika/USA eller tørke i Afrika. Hvis ikke vi går foran, som et av verdens rikeste land og som har basert vår rikdom på olje og gass, går ingen foran. Det er den største utfordringen for deg som velger i årets kommunevalg!

I disse viktige lokale sakene er det Venstre som er alternativet og som har de kraftfulle politiske løsningene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**