Borghild Tenden kommer til Rakkestad!

Rakkestad Venstre sammen med Østfold Venstre inviterer til samferdselsdag onsdag 22. august. Borghild Tenden (V), nestleder i Stortingets samferdselskomite kommer til Østfold for å se på framtidsrettede løsninger for vegtrafikk og kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nestlederen i Stortingets samferdselskomite, Borghild Tenden kommer Rakkestad for å se på miljøvennlige trafikkløsninger. Spesielt vil Østfoldbanens østre linje og trafikkløsning for Rakkestad sentrumbli vurdert nøye av Tenden. Hun vil ankomme Rakkestad med tog på Østre Linje. Samferdselskomiteens nestleder vil se på tilstanden til linja og stasjonene slik anlegget ligger i dag.

Også Venstres fylkestingskandidater Sindre W Mork og Marta D Lindås vil delta på arrangementet sammen med lokale listetopper for Venstre i Rakkestad.

Før Tenden kommer til Rakkestad vil hun også besøke Askim.

Program for Tendens besøk i Indre Østfold
15:06 Borghild Tenden ankommer Askim med tog
15:10 — 15:30 Befaring på stasjonsområdet. Lokal representant orienterer om jernbanens betydning i indre Østfold
15:30 — 16:00 Befaring langs E-18 der en lokal representant orienterer om hva den nye europaveien betyr for distriktet
16: 30 — 17:40 Møte på Graff kaffebar der Borghild Tenden og fylkestingskandidat Marta D. Lindås kommenterer synspunktene som har kommet fram om jernbane og vei
17:58 — 18:22 Togtur til Rakkestad
18:30 — 19:30 Møte på Rakkestad stasjon
– Fylkestingskandidat Sindre W. Mork presenterer tanker om tog på østre linje
– Villy Tjerbo representant presenterer ambisjoner om trafikkløsning for Rakkestad sentrum
– Borghild Tenden kommenterer planene

Møt opp og bli kjent med Venstres samferdselspolitikk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**