Det kreative og nyskapende Vestfold

Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet skriver Vestfold Venstres toppkandidater i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen, Vestfold Venstres førstekandidat og Aina Dahl, som er andre kandidat framhever at:

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv.

Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og velferd.

Vestfold Venstre vil ha en politikk som støtter nyskaping og gründere. Vi må slippe fram de som tør å

Aina Dahl

Aina Dahl

satse og de som tør å tro på en idé.

Når vi 10. september går til valg i fylket er det fire hovedsaker Venstre ønsker å ha hovedfokuset på:
1) En sterk offentlig skole for kunnskap og like muligheter.
2) Sosialt ansvar med mer til dem som trenger det mest.
3) Næringspolitikk for en ny tid.
4) Ny og framtidsrettet miljøpolitikk.

Les Kåre Pettersen og Aina Dahls innlegg i Sandefjords blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**