En seier for fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede på at SFT har gitt klarsignal for starten på en av Norges største miljøoppryddinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Knut Anders Berg

Foto: Claus Haals

Nina Johnsen

Foto: Hallvor Lilleslett

Lier og Drammen Venstre ser med glede på at SFT har gitt klarsignal for starten på en av Norges største miljøoppryddinger.
Etter mange tiår med forurensninger av Drammensfjorden og arealene rundt denne, kan vi endelig starte opprensingen.

"Dette er starten på Fjordbyene Lier og Drammen sier Nina E. Johnsen, ordførerkandidat i Lier og Knut Anders Berg", bystyrekandidat i Drammen.

Bydelene vil i fremtiden strekke seg fra Gilhus til og med den østlige delen av Holmen, hvis de to politikerne får det som de vil. Bydelene vil bringe mange tusen nye arbeidsplasser og boliger til våre to kommuner sier Johnsen og Berg.

En utbygging av Lierstranda og Brakerøya og den østre delen av Holmen vil bli fremtidsrettede bydeler med miljø i fokus. Bydelene vil bli utstillingsvinduer for hele landet.
Venstrepartiene i de to kommunene vil sørge for at kollektivtransport, grønne lunger og miljøvennlig oppvarming av boliger og næringsarealer vil stå i fokus ved en utbygging.

At man kan bygge så mange boliger og skape så mange arbeidsplasser uten å ta av de dyrebare LNF-områdene vil være et historisk grep for vår region uttaler Berg og Johnsen.

Les Vasker vekk miljøbomben i Drammens Tidende og Drammenselva er ren, men fjorden utenfor er en miljøbombe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**