Usikre velgere

Også foran dette valget kan usikre velgere få hjelp til å velge parti via internett. Ved å svare på 25 spørsmål på Aftenpostens valgomat får du vite hvilket parti som bør få din stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Også valgforskerne kan hjelpe rådville velgere et stykke på vei. Forskerne er spesielt opptatt av de politiske skillelinjene og ser for seg flere holdningsmønstre som skiller partiene.

I synet på offentlig styring kontra privat virksomhet er det SV og Ap som er det offentliges forsvarere, mens H og Frp er de sterkeste tilhengere av privat virksomhet.

I spørsmålet om velferd og solidaritet framstår SV, V og KrF som de sterkeste solidaritetspartiene, mens Frp i den andre enden mener at den enkelte skal greie seg sjøl.

Når miljøvern settes opp mot økonomisk vekst, har SV og Venstre stått som de fremste miljøpartiene, mens miljøet har betydd minst for Ap-, H- og Frp-velgerne.

I synet på moral og religion skiller KrF seg fra de andre partiene.

Klokest blir du kanskje av å lese partienes valgprogram som etter hvert legges ut på partienes hjemmesider.

Siden de gamle ideologiene enten er døde eller har mistet sin betydning i en lokal valgkamp, er det kanskje like mye enkeltsakene som partiene ønsker å gjennomføre, sammen med listekandidatene, som blir avgjørende for ditt partivalg?

Alle bør finne sitt parti og bruke stemmeretten. Da fungerer demokratiet best!

Åge Frisak,
Porsgrunn Venstre

Innlegget står i Varden HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**