Den lokale valgkampen utkjempes på Internett

I større grad enn tidligere utkjempes den lokale valgkampen på Internett. Venstres hjemmesider scorer høyest i en undersøkelse av tilgjengeligheten på nettsidene til de politiske partiene. Drammen Venstre har i tillegg opprettet blogger på NRK Torget og VG Blogg for å nå ut til potensielle velgere foran kommunevalget 10. september -07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Nettsidene

Foto: Tore Nilsen

Sammenliknet med juli har antallet treff per døgn på Drammen Venstres hjemmesider nesten dobblet seg hittil i august. Økningen har å gjøre med en større fokusering på lokalvalget i nasjonal og lokal presse, utspill fra Drammen Venstre i media, en meget vellykket utdeling av kortprogrammet under Drammen Elvefestival samt profilannonser på DT.no mm.

Nå mot slutten av august har hjemmesidene til Drammen Venstre mer enn 400 besøkende per døgn.

Venstres Internettsider med god tilgjengelighet
Venstre scorer høyest i en undersøkelse av tilgjengeligheten på nettsidene til de politiske partiene viser en undersøkelse utført av Norge.no, som årlig tester ca. 700 offentlige nettsteder.

Tilgjengeligheten til partienes nettsteder i prosent
Venstre: 81 % (132. plass blant de offentlige nettstedene)
Høyre: 62 % (451. plass)
Sosialistisk Venstreparti: 57 % (501. plass)
Arbeiderpartiet: 57 % (501. plass)
Senterpartiet: 57 % (501. plass)
Fremskrittspartiet: 52 % (576. plass)
Kristelig Folkeparti: 29 % (696. plass)

Les mer på Deltasenteret Internettsider.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Sekretær
Drammen Venstre
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**