En moderne miljøkommune

Modum Venstre mener at alle må bidra for at vi skal få et bedre miljø og redusere vårt energiforbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Modum Venstre mener at alle må bidra for at vi skal få et bedre miljø og redusere vårt energiforbruk. Ved boligutbygging skal det stilles krav til fornybare energikilder. I tett bebyggelse gjøres dette best med fellesanlegg (fjernvarme). Modum Venstre vil erstatte fossilt brensel i kommunale bygg med fornybar energi, og vil i tillegg ha gjennomført de enøktiltak som er økonomisk forsvarlige, både på kort og lang sikt.

Erik Hørluck Berg

1. Kandidat Modum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**