– Krever opprydding i NAV

NAVsystemet har gått inn og krevd utlevert folks pasientjournaler fra fastlegen. -Vi kan ikke leve med at folk ikke kan være sikre på at deres private samtaler med legen kan kreves utlevert og brukes mot dem i NAVsystemet, sier helsepolitisk talsmann Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

– Venstre mener det er svært uheldig at pasienter ikke kan være trygge for at fortrolig informasjon blir mellom lege og pasient.

Tidligere i år har Venstre levert et forslag om et forbud mot at pasientjournaler blir utlevert til kommersielle aktører som forsikringsselskaper. Venstre ber nå justisminister Knut Storberget, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og helse — og omsorgsminister Sylvia Brustad om å avklare gjeldende regelverk også når det gjelder NAVs adgang til folks pasientjournaler så fort som mulig.

Overgrep
– Dette er et grotesk overgrep fra offentlige myndigheter. Hvis ikke folk kan være sikre på at de private og ofte sensitive samtaler forblir hos legen, men blir spredd til ett uttall instanser så vil vi se at mange slutter å søke hjelp, sier Ludvigsen. Det er avgjørende at helsevesenet har tillit i befolkningen.

– Det er viktig at pasienter føler at de har kontroll over hvordan deres private helseopplysninger blir behandlet, dette er en viktig prinsipiell sak som vi trenger en avklaring på. Hvis ikke personopplysningsloven i dag gir en god nok beskyttelse så må vi forandre loven, sier Ludvigsen.

Bekymret for personvernet i det offentlige
– Det offentlige er til for å hjelpe folk, folk henvender seg i sårbare situasjoner etter for eksempel samlivsbrudd og har behov for samtaler som de ikke ønsker andre skal vite om, allikevel har vi eksempler på at det er offentlige myndigheter som går lengst i å kreve tilgang til alt av personopplysninger, sier Ludvigsen.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om at pasienter vegrer seg for å ta kontakt med helsetjenesten fordi de ikke vil at personlige og sensitive detaljer skal bli stående i journalen og kanskje senere brukt mot dem, sånn kan det ikke fortsette, sier Gunvald Ludvigsen. Gunvald Ludvigsen vil nå ta kontakt med de aktuelle statsråder for å be om en avklaring på hva NAVsystemet har lov til.

Mer informasjon
Les hele forslaget her
– Dok.nr.8:36 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Trine Skei Grande og Gunvald Ludvigsen om helseforsikringer og personvern. Venstre er bekymra for eit aukande press for å gjere det enklare å samle, bruke og oppbevare personopplysningar knytt til helse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**