Åpenhet og innsyn i Eidsberg kommune

Et levende lokaldemokrati med engasjerte innbyggere forutsetter åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den enkelte innbygger vil da ha mulighet til å få kjennskap til saken tidlig i prosessen og kunne påvirke på bakgrunn av sin erfaring og kunnskap.
Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.
Venstre har i alle år kjempet for åpenhet, offentlighet og redelighet i den offentlige forvaltning og Eidsberg Venstre forplikter seg til å arbeide aktivt for en gjennomføring av dette på alle nivåer i kommunen.

Eidsberg Venstre
Arnhild Sand

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**