Eldre skal også kunne reise kollektivt

For å være i aktivitet, gjort ærender, truffet andre må man ha fungerende transportmulighet. Ikke alle disponerer bil, ikke alle kvinner har sertifikat. Ikke alle ønsker å kjøre privatbil fremfor kollektive løsninger når man føler seg god til bens. Enkelte ønsker heller å ha god mulighet for TT-kort når helsen tilsier det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Er man opptatt av å verne miljøet og vil kjøre kollektivt spiller det ingen vesentlig rolle om man er 25 eller 75 år.
Eldre mennesker jeg har snakket med sier at: – Jo, så lenge jeg er sprek nok og ikke skal bære tungt vil jeg gjerne verne miljøet og kjøre kollektivt, MEN man vet jo aldri når busser, trikker, servicelinjer går og hva som korresponderer med hva " . "Å komme gjennom på telefon er umulig".

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: I.Skonnord

Det som skiller er i realiteten ofte om man behersker data eller ikke. Mye av hverdagen vår er teknologi.
Noen eldre behersker internettsøk, mens mange har datavegring. Det er trist, fordi det Internett tilbyr av muligheter til eldre både for informasjon, service og sosialisering er unikt.

Datamaskintid og hjelp kan man få på biblioteket. Å søke på Trafikanten.no for reisetidspunkt og sted, få forslag til beste reiserute med Reiseplanlegger kan være løsningen. Servicelinjenes avgangstider i Bærum kan man finne frem til. Man kan skrive ut reiseforslaget.

Noen er redd for å trykke på feil knapp, "knappene er for små", gjøre noe "galt" med maskinen. Dataprogrammerere må tilpasse teknologien slik at ikonene ("valgbildene") blir større mht bilder og bokstaver. Kanskje kunne man fått veiledning med en tydelig stemme? Forhåpentlig fortsetter kurs i offentlig regi. Mennesker som vil kan lære nytt og utvikle seg hele livet.
Oppfordringen blir å etterlyse kurs på biblioteket eller eldresentra og melde seg på.

Hilde Arneberg
Sykepleier og Bærum Venstres 4.kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**