Hvordan kan et miljøparti gå inn for ny vei? 10 V-grunner

Enkelte spør seg kanskje hvor det blir av prinsippene, når miljøpartiet Veenstre går inn for at vi får nye vei mellom Bergen og Os.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Allerede for mange år siden, mens FrP holdt igjen, gikk Venstre inn for ny vei mellom Bergen og Os. I dag er det bare SV som fremdeles går i mot, med miljøhensyn som argumentasjon.

Her er noen av grunnene vi har gitt for at det er riktig å gjøre dette nå:

1. Dagens vei tåler ikke stort mer trafikk. Og vi vet at trafikken fortsetter å vokse med den utbyggingstakten og gjennomgangstrafikken som er nå. Ingen er tjent med en situasjon slik de i dag har på Sotra. Alle køene gir også utslipp.

2. Vi har ikke et klart alternativ nå. Tiden er ikke moden for en bybaneutbygging hit i dag. Rett og slett fordi det er andre områder som MÅ prioriteres først. Og fordi det ikke er politisk vilje til et stort og raskt løft rundt Bergen. Men vær trygg, Venstre vil ta initiativ til videre utbygging, også mot Os.

3. En ny vei vil være langt flatere. Mindre stigning = mindre utslipp. Jevn hastighet gir også mindre utslipp.

4. Vi får langt bedre trafikksikkerhet fordi den nye veien blir bygget som firefelts vei med doble tuneller.

På tide med ny vei

Foto: Tore Rykkel

5. Vi får bedre omkjøringsmuligheter til Os

6. Vi får avlasting på Fanafjellsvaien, som kan være vanskelig og lite mijøvennlig å forsere.

7. Vi får løst ut nye nærings- og boligområder, som riktignok gir økt trafikk, men som også er nødvendig for å gi de to nabokommunene nye arealer å bygge på, arealer som er lite omstridt i forhold til mange andre steder.

8. Trafikken kommer vekk fra dagens vei, og beboerne her får dermed langt bedre nærmiljø.

9. Vi vet at teknologien endrer seg. Nye biler, med miljøvennlig fremdrift er underveis. Når veien står ferdig kan langt flere enn i dag kjøre miljøvennlig. Bane er likevel nødvendig. Men veiene blir utslippsmessig bedre i fremtiden.

10. Næringslivet får kortere vei / kjøretid for å levere og hente varer. Transporten går også raskere for mange folk, slik at den totale tidsgevinsten for en stund vil være formidabel. Når gevinsten avtar igjen pga. jevnt økende trafikk, må banen være klar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**