Hvem er vi

Venstre er i siget i Nord Fron, og det ser ut til at vi kan få til et godt valgresultat. Vi politikere er avhengig av tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere, vi ønsker å lytte til hva som kan gjøres for å få bedre sving på ting. Men kanskje du som leser dette lurer på hvorfor skal jeg velge Venstre, eller hva er Venstre?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres verdier er egentlig kjernen i de aller fleste nordmenns holdninger, jeg stusser ofte på hvorfor ikke flere stemmer Venstre. Nordmenn er kanskje best i verden på å være sosialt bevisste i politikken. En av grunnene er nok Venstre, Norges første parti, dannet i 1884. Venstres tidligste kampsaker var religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Partiet kom til å representere bondeopposisjonen, målrørsla, arbeiderbevegelsen og husmennene. Da Arbeiderpartiet ble stiftet gikk arbeiderbevegelsen og en del andre over til dem.
Venstre kjempet for stemmerett for kvinner, noe vi fikk innført, vi fikk gjennomført praksisen med fri skole for alle, vi fikk også innført velferdsstaten, selv om Arbeiderpartiet liker å fremstå som det partiet som gjorde alt dette. Kanskje det er i denne forvirringen at vi taper noen velgere?

Venstre har hat seks statsministere opp gjennom tidene, og det var Johan Sverdrup, Venstres første partileder, som sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge så historieløse er vi ikke.

Som hvem og hva er Venstre i dag? Vi er sosialliberale, og vi er verdi konservative. Ordet konservativt forbindes ofte med Høyre, og høyresiden. Konservativ kommer av ordet, konservere som på godt norsk er å bevare. Vi ønsker en sosial stat, med masse frihet og muligheter til å kunne velge selv, og vi ønsker å bevare grunnvollen i vår kultur ved å fastholde på viktige verdier. Vi er imot tvang og tungvinte systemer, men for frihet og pratisk tenkning.

Det finnes så mange gode saker, som trenger forskjellige løsninger, og partiene har forskjellige måter å nærme dem seg på. Ta for eksempel skoledebatten om friskole eller offentlig skole. Vi ønsker at den offentlige skolen skal være gratis, og så bra at alle vil velge denne i stedet for private skoler. Men vi ønsker ikke å forby privatskoler, man må få velge fritt, men med en sterk offentlig skole vil de aller aller fleste velge denne. Så enkelt kan det gjøres, i stedet for å lage masse regler, papirer og rammer som en del andre partier er veldig opptatt av. Ulike mennekser tenger ulike løsninger, men like muligheter. For å sikre like muligheter er det viktig at vi har en stat som har noen retningslinjer for hvordan den private skolen skal være, slik at den følger mer eller mindre den offentlige skolen. Noen politikere vil si at da dannes det en eliteskole for de private. I stedet for å bære seg over hva som kan skje, så vil Venstre at den offentlige skolen er så knakende god, at det kanskje ikke skal være noen vits i å ha private skoler, men om noen på død og liv vil ha det, ja da skal de få lov.

Vi ønsker mange bedrifter, og nyetableringer, men vi vil også at staten skal lage "spilleregler" for det private næringsliv slik at vi ikke får så store skjevheter. Et fritt market består av mange tilbydere, og mange kjøpere. Viss en tilbyder, eller kjøper blir for stor, så mister vi jo valgfriheten og må kun kjøpe av en. Da må statens "spilleregler" tre i kraft og konkurransetilsynet gripe inn. Det jeg prøver å si er at Venstre ønsker frihet, retten til å kunne velge selv. Og så håper vi på at de som har frihet tar ansvar, slik at staten skal slippe å gripe inn. Et godt eksempel på ansvarsløshet er de få bedriftsledere som gir hverandre gavepakker i ny og ne, ansvarlige ledere hadde kanskje ikke gitt hverandre disse. Da er det viktig at staten, og samfunnet sier ifra, slik at man får orden på sakene igjen.

Vi mener at systemet skal tilpasses mennesket, og ikke at mennesket skal passe inn i systemet. Det er tross alt vi mennesker som har laget systemet sosialdemokrati. Og det er viktig at den sosiale staten til enhver tid kan tilpasse seg de endringer som er nødvendige for at vi skal kunne leve godt i landet. Vi er frie selvstendige ansvarlige borgere, som må holde sammen, og hjelpe hverandre.

Det som er flott med venstre er også tradisjonen om frihet for sine Stortingsrepresentanter. I vanskelige saker som handler om religion og personlig overbevisning som i f. eks abortsaken, så står stortingsrepresentanter fritt til å stemme. Fordi partiet skal ikke tvinge noen til å stemme mot sin egen overbevisning. Det er nok ikke mange partier som praktiserer så stor frihet for sine folkevalgte som Venstre, og dette er en direkte refleksjon om at ansvarlige frie mennesker, tar ansvarlige frie valg, som i nesten alle situasjoner er riktige.

Nå som du har lest dette, er du kanskje ikke overbevist, men om du tar kontakt kan vi i hvertfall svare på ting du lurer på. Om du blir en Venstrevelger, det kan ikke vi gjøre noe med, det er ditt valg, du er fri. Men om du liker vår ide om frihet, og at man tar ansvar, så kanskje du ender opp sammen med oss andre i Venstre. Velkommen skal du være uansett.

Dette er veldig kort forklart om hvordan jeg ser Venstre, og hvorfor jeg er Venstrevelger. Godt valg

Mvh Mikkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**