Rushtidsbusser og pendlerparkering

Veier har vært et tema velgerne har vært opptatt av her i Tønsberg og Nøtterøy. Men det finnes alternativer til å bygge mer veier, alternativer som kan iverksettes i løpet av kort tid uten store investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre profilerer seg på buss i Tønsberg

Tønsberg har i utgangspunktet kun et trafikkproblem i rushtida, og tiltak bør derfor i første omgang settes inn nettopp der. En løsning Venstre har arbeida for å få til er rushtidsbusser med pendlerparkering på utsiden av bykjernen. Gratis parkeringsplasser kan f.eks. lokaliseres til følgende steder:
– Borgheim
– Jarlsberg travbane
– Sem kirke
– Olsrød.
Mellom disse må det gå gjennomgående pendelbusser i f.eks. tidsrommene 7-9 og 15-17. Det er viktig at disse ikke bare går til, men gjennom sentrum, med stoppesteder på bl.a. Teie, Kjelle, Kilen og flere sentrale steder i sentrum. Med avganger hvert 10. minutt vil man minst hver halvtime ha buss til hver av de andre endene av pendlene. Bussene bør kunne være gratis eller svært rimelige, og parkeringsplassene må også kunne benyttes av de som ønsker kompis-kjøring.

Et slikt tiltak kan iverksettes meget raskt, uten store investering, lang planleggingstid eller store debatter om trasevalg. Det vil dessuten ha flere positive effekter. Det vil først og fremst medføre mindre trafikk i rushtida og mindre biler i sentrum. Dette gir rom for at flere veier kan få miljøprioritert gjennomkjøring, og parkeringsarealer i sentrum kan frigjøres til bevegelseshemmede og handlende. Redusert trafikk gir også bedre regularitet for kollektivtrafikken i rushtida. Videre vil det redusere belastningen på eksisterende buss-nett, slik at dette kan kjøres med mindre busser og hyppigere avganger i et stivt ruteopplegg. Økt hyppighet, bedre regularitet og stive ruter er viktig for å få opp antall passasjerer på bussen.

Framtida

Les mer om Tønsberg Venstres miljøprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**