Ta lappen i skoletida

Venstre foreslår nå at det skal være mulig å ta førerkortopplæring i den videregående skolen. – Bukskerud fylkeskommune må være så offensiv at vi søker staten om å få i gang en prøveordning, sier 1. kandidat Runolv Stegane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil ha førerkortopplæring i den videregående skolen

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Å ha førerkort er i dag en nødvendighet for de aller fleste mennesker. I dag må ungdommen ut med tusener av kroner for å få førerkortet. Det prisnivået som den private førerkortopplæringen har lagt seg på, gjør at mange melder seg opp til førerprøven uten å ha den kunnskapen som er nødvendig, sier Venstres 1. kandidat i Buskerud Runolv Stegane.

Stegane varsler at Venstre vil ta denne saken opp i fylkestinget til høsten, og han har god tro på at det er mulig å få flertall for at Buskerud, i første omgang, søker om å få til et prøveprosjekt.

Samferdselsdepartementet har åpna for en prøveordning i distriktene med en begrunnelse om at lang reisevei gjør det ekstra dyrt for elever der.
Ingen av de videregående skolene i Buskerud er med i prosjektet. Det vil Venstre og Stegane gjøre noe med.
– En slik ordning er selvsagt bra for distriktene, men jeg synes det blir ganske spesielt å skille mellom by og land i dette tilfellet og mener at Buskerud fylkeskommune må være så offensiv at vi søker staten om å bli med på en ordning som gjelder hele fylket, sier Venstres 1. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**