Venstres vei: Bærekraftig byutvikling

Sandefjord Venstres program ved årets kommunevalg er en god oppskrift på hvordan vekst og utvikling kan kombineres med hensyn til jordvern, vern av kulturhistoriske verdier og rekreasjonsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Utvikling av gode byrom er viktig for å skape liv og livskvalitet i sentrum

Utvikling av gode byrom er viktig for å skape liv og livskvalitet i sentrum

Sandefjord Venstre sier:
JA til å ta vare på miljøskapende bygg og bydeler,
JA til å ta vare på jordbruks- og rekreasjonsområder,
JA til å sikre tilgang til strandsonen for alle,
JA til fortetting i boligområder og
JA til å satse på sterkere konsentrasjoner av arbeidsplasser i og nær sentrum.
Les Tor Homleids innlegg i Sandefjords blad 28. august.

 Kilen brygge gir mange nye boliger sentralt i Sandefjord

Kilen brygge gir mange nye boliger sentralt i Sandefjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**