Det handler om å løfte blikket

Venstre råder deg til å stemme JA til UNESCO 10. september. Les hvorfor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Omkring 830 steder i verden står på UNESCOs verdensarvliste. Ikke et av disse stedene har ønsket å bli strøket fra listen. Tvert imot sloss folk "med nebb og klør" for å beholde statusen når de har stått i fare for å miste den. I Norge har Odda passert 30 andre byer og steder i kampen for å bli UNESCO sted. Fredrikstad er et godt eksempel. De ville ha sin gamleby på listen, men deres by var ikke spesiell nok til å bli vurdert som unik i verdensklasse. Det har Odda klart å bli. Fordi Odda har den historien Odda har, og fordi vi fortsatt har et representativt miljø for vår historie intakt har vi klart å bli "lottovinner". Mange, spesielt de som ikke klarte å nå opp i kampen, ser med stor undring på Odda som nå skal avholde folkeavstemming om vi skal ta imot gevinsten eller ikke. Hva er det som er så spesielt med Odda at vi som det hittil eneste stedet i verden skal si nei til å få denne ærefulle anerkjennelsen fra verdenssamfunnet? Et kvalitetsstempel som alle andre steder har bidratt til stolthet og ny vekst for samfunnet.

Nå blir Oddingene tvunget til å ta et standpunkt 10 september. -Ja eller nei. At noen og enhver er forvirret og i tvil er lett å forstå. Det er jammen ikke lett å holde all den motstridende informasjonen som blir lagt fram opp mot hverandre, og ta en beslutning. Sunn skepsis er positivt, men dette handler ikke om randsoner, rundkjøringer eller om ovn III. Dette handler om å gripe en sjanse, eller la være. Det handler vel til syvende og sist også om hvem vi skal velge å tro på. Skal vi tro på vår lokale LO leder Nils Johan Ystanes, eller skal vi tro på regjeringen representert ved miljøvernministeren som, selv om dette vil påføre staten store kostnader, anbefaler Oddingene å si ja. Ikke fordi Odda trenger hjelp, men fordi det Odda er og representerer ikke bare er viktig for Odda, men viktig for Norge og Norges plass i verdenshistorien. Bordet fanger for Staten, det vet miljøvernministeren når hun gir sitt råd til Oddingene. Norge har skrevet under på verdensarvkonvensjonen, som forplikter statsmakten til å sørge for at verdensarvstedet har de kvaliteter og den standard som forventes. Erfaringen fra de andre UNESCO stedene i Norge har vist at Staten har fulgt opp ansvaret sitt med store midler. Vega, Geirangerfjorden og Bryggen får nå økt sine tilskudd fra Staten betydelig, det uttalte kommunalminister Aslaug Haga i NRK torsdag.

Inge Børslien

Foto: Signe Kråkevik

Jeg tror det kan være til hjelp å se det slik: UNESCO statusen vil ha konsekvenser for Odda, positive og negative. For de øvrige UNESCO stedene i verden har historien vist at konsekvensene har vært overveldende positive. Faktisk har UNESCO vært det som virkelig har snudd negativt til positivt mange steder. Vi er sikker på at den frykten som er spredt om at Odda kun skal bli et dødt museum vil bli gjort til skamme. Husk også at de bygningene det er strid om kan bli vernet av Riksantikvaren, selv om vi sier nei til UNESCO.
Odda kommer til å endre seg om vi vil eller ikke. Odda trenger å si ja, ikke nei til alle nye muligheter.

Inge Børslien
Venstres ordførerkandidat i Odda og 3. kandidat til fylketinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**