Gangvei

Venstre etterlyser en helhetlig gang og sykkelveiesatsing i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det skal være en selvfølge at kommunens innbyggere skal kunne ferdes trygt til fots og sykkel. Gangvei mellom Øya gård og Harpefoss må bygges.
Gangvei mellom Ruste og Barhaug skole må ferdigstilles senest høsten 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**