Gjennomslag for språkopplæring

Venstre fikk onsdag kveld gjennomslag for sitt forslag om et krafttak for norskopplæring for minoritetsspråklige. Ordførerkandidat Kjell Veivåg mener dette er viktig for å styrke integreringen i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

– Levekårsundersøkelsen understreket det vi allerede visste, nemlig at manglende norskkunnskaper er et hinder for deltagelse i arbeidslivet, sier Venstres ordførerkandidat Kjell Veivåg. – Dessverre når ikke det vanlige tilbudet om norskopplæring ut til alle, og det er derfor nødvendig med et krafttak nå.

Dette er forslaget som onsdag kveld ble enstemmig vedtatt i bystyret, etter forslag fra Venstres bystyrerepresentanter Kjell Veivåg og Ane Willumsen:

1. Byrådet bes igangsette et særskilt prosjekt i regi av Oslo kommune med sikte på at alle minoritetsspråklige innbyggere som trenger det skal få relevant norskopplæring, som også innbefatter innføring i samfunns- og arbeidslivskunnskap. Det forutsettes at dette prosjektet kommer i tillegg til den lovpålagte språkopplæringen som allerede blir gitt i kommunal regi.

2. Språkprosjektet legges opp som et bredt samarbeid med deltakelse fra bl.a. bydelene, skoleetaten/skolene, voksenopplæringsorganisasjonene og innvandrerorganisasjonene. Det kan også være naturlig å søke kontakt med arbeidslivets organisasjoner.

Venstre har også fått gjennomslag for sitt forslag i budsjettet for Oslo kommune. Det betyr at konkrete tilbud om ekstra norskopplæring nå kan igangsettes umiddelbart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**