Krever avklaring om vegbygging i strandsonen

– Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lovet å stanse nedbyggingen av strandsonen. Velgerne har derfor krav på å få vite om regjeringen vil følge opp sitt eget løfte, og legge opp til en skånsom utbygging av E6 og nytt dobbeltspor langs Mjøsa, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Venstres Borghild Tenden vil ta vare på strandsonen langs Mjøsa

Venstres Borghild Tenden vil ta vare på strandsonen langs Mjøsa
Foto: Dag Vige

I VG i dag kan vi lese at Statens Vegvesen og Jernbaneverket ikke klarer å komme til enighet med fylkesmennene fra Hedmark og Akershus i striden om hvordan ny veg og jernbane langs mjøsa skal bygges. I følge VG ligger dermed saken hos regjeringen.

– Regjeringen må derfor komme med en avklaring om man vil legge opp til en utbygging som ivaretar viktige frilufts- og rekreasjonsområder langs mjøsa. Dette er også i tråd med lokale ønsker, påpeker Tenden.

– Det finnes altfor mange skrekkeksempler på at strandsonen er blitt brukt til bygging av veg og jernbane i Norge. Venstre mener vi må øke allmennhetens tilgang til friluftsområder og strandområder spesielt. Staten skal ikke ha noen blankofullmakt til å bygge i strandsonen, legger Tenden til.

– Hittil har vi sett mye symbolikk fra regjeringen på området. Kjøpet av Svein Erik Bakkes strandeiendom på Huk er et godt eksempel. Nå er det på tide at de leverer mer konkret innhold, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**