Miljø

Nord-Fron Venstre mener at alle i kommunen kan være med å bidra til en renere verden – alt begynner somregel med en selv.
Det er også en selvfølge at kommunen skal gjøre sitt og det er masse vi kan gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Alle kommunens kjøretøy burde være tilrettelagt så langt som mulig miljøkrav. Det vil si at kommunens kjøretøy som benytter diesel må tanke biodiesel, eller diesel fremstilt av metangass. Nord Fron er også en kraftkommune, og vi i Venstre syns det er helt merkelig at AP og SP ikke for lengst har innført EL biler i kommunens tjeneste. Bilene til hjemmehjelpstjenesten og andre instanser må gå på strøm, det mener vi er en selvfølge. Vi håper at vi kan få tverrpolitisk enighet om dette.

Vi krever en bensinstasjon som selger ren biodiesel og metandiesel, på den måten kan kommunens innbyggere også ta ansvar for miljøet på lokalt plan. Bidra lokalt, hjelp globalt.

Alle nye bygg som skal bygges i kommunen må følge strenge energiøkonomiske prinsipper. Venstre vil at kommunestyret skal lage retningslinjer for plan og bygg som er mer miljøenergisparende enn dagens minimumsstandard. Alt monner og det er viktig at kun miljøvennlige bygg blir godkjent. Venstre vil også se på muligheten for hvordan kommunen kan tilrettelegge og hjelpe innbyggere med å finne miljøvennlige oppvarmingsmetoder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**