Bli kjent med Yxney-avtalen

Søndag 2. september kl 13:00 inviterer Sandefjord Venstre og Sandefjord SV til søndagstur med befaring av stengsler og strender på Yxney.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Frammøte er ved informasjonstavlen på kommunens parkeringsplass ved Skogan.

Debatten de siste ukene har vist at det er ulike oppfatninger om verdien av Yxney-avtalen. Mange er usikre på hvilke konsekvenser avtalen får for ferdsel og opphold på området. Noen mener at avtalen gir bedret tilgjengelighet, andre oppfatter endringene som klart negative for deres bruk av området.

Hensikten med befaringen er å gi interesserte informasjon om de enkelte elementer i avtalen og bedre muligheter til å ta stilling til om dette er en god eller dårlig avtale for Sandefjords innbyggere, for feriegjester og for grunneieren til Yxney.

Under befaringen vil det bli orientert om:
Avtalen mellom Thor Christensen og Sandefjord kommune / Miljøverndepartementet fra 1986
Betingelser knyttet til Kjell Chr Ulrichsens overtagelse i 1995
Sandefjord kommunes forståelse av allmenhetens rettigheter og plikter i 2006 (formannskapssak 52/06)
Innholdet i den nye Yxney-avtalen som formannskapet vedtok 21. august (formannskapssak 123/07).

Befaringen avsluttes i Strandsvik etter ca 1 ½ time. Kopier av kart over området vil bli delt ut.

Venstre er et borgerlig parti mens SV er et sosialistisk parti. På mange områder er vi uenige, men i miljøspørsmål har vi ofte sammenfallende synspunkter. Dette er tilfelle også i denne saken, vi er derfor glad for å kunne gjennomføre dette arrangementet sammen — og dermed markere at politikk ikke handler om polemikk og utskjelling, men først og fremst om informasjon og saklig debatt.

Engebukta, sommeren 2007

Engebukta, sommeren 2007

(Artikkelens dato er endret fra 30.8 av redigeringshensyn)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**