Venstre og skolepolitikk

Venstres skolepolitikk starter med læreren. Faglig dyktige lærere, som er engasjerte og interesserte omsorgspersoner samtidig som de setter klare grenser og krav til elevene, er den viktigste ressursen vi har i norsk skole. Derfor er det også viktig at vi tar vare på lærerne, og sørger for at de får det nødvendige “påfyll” for å kunne være nettopp interesserte og engasjerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre ønsker å innføre kompetanseår for lærerne, slik at de jevnlig kan oppdatere og videreutvikle sin faglige kunnskap og beholde motivasjon og engasjement i en travel hverdag. Kompetanseåret, for eksempel hvert 7. år, skal kunne brukes på studier eller praksis i andre relevante yrker, og vil være med på å sikre at vi får dyktige og engasjerte lærere også i fremtiden. Det er ingenting som tyder på at lærermangelen vil bli mindre de neste årene, og derfor ønsker Venstre å utarbeide en nasjonal plan for rekruttering av lærere. Dette har regjeringspartiene dessverre stemt mot. Skal vi gjøre læreryrket attraktivt må noe gjøres, og innføring av kompetanseår vil være et løft i så måte. Læreren er nøkkelen til en god skole, og den som har aller mest å si for elevenes trivsel og utvikling av kunnskap. Skal vi sikre at elevene trives på skolen og at alle får utvikle sine evner på best mulig måte, er det her vi må starte.

Stine H. Robertson
4. kandidat
Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**