Historisk vedtak: Kunstgrasbane i Eggedal kan bli virkelighet

Formannskapet i Sigdal vedtok i går kveld etter forslag fra varaordfører Runolv Stegane å ta opp forhandlinger med Eggedal Idrettslag for å få lagt kunstgras på den eksisterende fotballbanen i Eggedal. -En viktig seier for fornuften, sier Stegane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Historien bak vedtaket er at Sigdal kommune må erstatte dagens avlastningsbane som har blir tatt i bruk til areal for ny barnehage: Det er ble ifjor, nærmest ved en “arbeidsulykke” vedtatt å bygge ny barnehage på avlastningsbanen til Eggedal idrettslag. Da dette ble kjent, måtte kommunen inngå en avtale om å bygge ny bane. Det viser seg nå at dette blir så dyrt at andre alternativer må vurderes.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

I stedet for å bruke 2 millioner kroner på en ny grusbane fikk Runolv Stegane (V) som i går var ordfører i Knut Tore Eidals fravær, fullt gjennomslag for å legge kunstgras på hovedbanen, hvis det er mulig å få Eggedal idrettslag med på det. -Med kunstgras på hovedbanen er det ikke bruk for ny avlastningsbane. Dette vil også være et veldig godt tilbud for Eggedal skole og barnehage, sier Stegane.

Det har en tid vært uenighet om hvordan den tapte avlastningsbanen skulle erstattes. Med spillemidler på plass (2 milloner kroner) bør ikke dette koste så mye ekstra, verken for idrettslaget eller kommunen.

-Dette var en viktig seier for fornuften og for idretten. Nå må vi sette vår lit til at Eggedal Idrettslag aksepterer kommunens generøse tilbud. Jeg håper mitt forslag og formannskapets vedtak løser opp i en uavklart sak og at den første kunstgrasbanen i Sigdal kommer i Eggedal, sier Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**