Christian Bonvik

Christian Bonvik er 3. vara til kommunestyret for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Christian Bonvik

Foto: NN

Christian er 28 år og oppvokst i Orkdal kommune. Han er samboer og bosatt på Gjølme. Til daglig jobber han som rådgiver i Orkdal kommune. Christian driver også et konsulentfirma, som leverer tjenester relatert til naturforvaltning.

Christian er spesielt opptatt av natur, miljø og friluftsliv. Han er også opptatt av næringspolitikk og vil jobbe for å bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende og etablere. Christian mener at landbruksnæringen også skal være en viktig del av Orkdal kommunenes satsing på næringsliv.

Christian har siden 2006 sittet i styret for Orkdal Venstre. Utover dette har han ingen erfaring med partipolitisk arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**