Hagas grunderbløff

SSB opplyste igår om at 84 prosent av de som etablerte nye privateide selskaper og aksjeselskaper i 2005 var menn. Kvinneandelen ser dessuten ut til å synke ytterligere i 2006, fra 18 til 16 prosent. I 2006 ble det registrert 18.082 nye aksjeselskaper i Norge, 4.000 flere enn året før

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er bra at antallet bedrifter vokser, men samtidig urovekkende at kvinneandelen blant gründere ser ut til å synke noe, skriver Thommessen på dagbladet.no

– Vi må sørge for at det blir like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, skriver Thommessen.

– Når Åslaug Haga og de rødgrønne i de siste ukene har snakket varmt om kvinnelige gründere samtidig som de for 2 måneder siden stemte ned et forslag som ville tilrettelagt for flere kvinnelige gründere, holder de velgerne for narr, skriver Thommessen.

Les hele innlegget på dagbladet.no her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**