En liten avsløring…

Venstre er nye i politikken i Aurskog-Høland. Jeg har derfor anledning til å betrakte det hele fra sidelinja. Jeg har fundert litt på hvorfor valgdeltakelsen er så lav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kristin Over-Rein, Aurskog-Høland Venstre

Foto: Christoffer Biong

For 4 år siden var valgdeltakelsen i Aurskog-Høland 60 %. Det vil si at hele 4000 av de stemmeberettigede i kommunen valgte å ikke stemme. Hva kan det skyldes?

Jeg er ny i politikken. Hvis noen hadde sagt til meg for bare et halvt år siden at jeg skulle bli politiker, hadde jeg ikke trodd det. Jeg har sett på politikere generelt som en annen rase, noen jeg ikke kunne identifisere meg med. Noen som bruker mange flotte ord og er mest opptatt av personlig makt og å vinne over de andre partiene.

Jeg har aldri tenkt at hvis det er noe jeg er misfornøyd med i kommunen, så kan jeg henvende meg til en politiker. For meg har det vært mer naturlig å kontakte kommuneadministrasjonen. For noen er det enkleste å gå til lokalavisa.

Nå skal jeg komme med en avsløring. I juni la Venstre ut sitt valgprogram på høring. Det ble annonsert i Indre Akershus Blad. Siden vi bare hadde 2 måneder på oss fra lokallaget ble stiftet til vi skulle ha ferdig programmet, ville vi gjerne høre innbyggernes meninger. Hvor mange tilbakemeldinger tror du vi fikk? INGEN!

Det kan være flere grunner til det:

1. Alle som leste valgprogrammet vårt var helt enige – den som tier samtykker.

2. Ingen kommer til å stemme Venstre uansett.

3. Ingen er opptatt av våre hovedsaker som er miljø, skole og kultur, småbedrifter og sosialt ansvar.

4. Ingen trodde idet hadde noen hensikt å gi tilbakemelding på programmet, at det bare var et spill for galleriet.

Jeg håper jo det første, men frykter det siste (punkt 1, 2 og 3 ser jeg som usannsynlige).

I løpet av de siste månedene har jeg snakket med flere innbyggere og ansatte om forholdene i Aurskog-Høland. Det som slår meg er hvor liten kontakt det ser ut til å være mellom folket og politikerne. Det sies at politikerne sitter og venter på å få informasjon. Samtidig ser det heller ikke ut til at ansatte/innbyggere er flinke til å henvende seg til politikerne. For å kunne ta gode beslutninger er det helt avgjørende at vi har nok og riktig informasjon om hva som foregår.

Dette vil vi i Aurskog-Høland Venstre gjøre noe med. Vi trenger samhandlingsarenaer for å kunne informere og forstå hverandre. Og vi politikere må huske å minne om at JEG er DIN tillitsvalgte, du kan ta kontakt med meg hvis det er noe som bør endres i denne kommunen. En ting har vi jo alle felles – vi vil gjøre Aurskog-Høland til et bedre sted å leve og bo.

Kristin Over-Rein
1. kandidat til kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**