Enklere og mer rettferdig næringspolitikk

Venstre ønsker at selvstendige næringsdrivende må få rett til å kunne velge et bunnfradrag på lik linje med lønnstakers minstefradrag.

I dag må det brukes mye tid på dokumentasjon av hver eneste minste kostnad i tjeneste. Som selvstendig næringsdrivende bør tiden brukes til å skape istedenfor å dokumentere småkostnader på til sammen 50-60.000 kroner årlig. Et bunnfradrag hadde gjort hverdagen så mye enklere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lyspaere

Det må også legges til rette for en ordning hvor lærlinger kan tas inn i bedriftene uten at det betales arbeidsgiveravgift. Da får man løst to oppgaver; flere lærlingplasser og en hånd til nystartede småforetak som kan få hjelp i en startfase.

For nystartede mindre firmaer må det også lages enklere og færre rapporteringsordninger mot det offentlige slik Venstre har foreslått på Stortinget.

I tillegg må dagens trygdeordninger også være tilpasset gründere og enkeltforetak. Som kvinne må du f.eks. ha arbeidet i minst 3 år for å motta maksimalt med fødselspenger, som også er lavere da beregningen er forskjellig fra lønnsmottakere.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Som selvstendig næringsdrivende har man ingen rettighet til å være hjemme med sykt barn og ved f.eks. egen sykdom gis 2/3 lønn først fra 17. sykedag. Venstre vil arbeide for at selvstendig næringsdrivende må likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter.

Vi ønsker vel alle at Norge skal få flere ben å stå på i framtiden?

Vear, 3. september 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**