Handikappede flås

I Lier sitter en gruppe uføretrygdede leietakere nærmest i sjokk. En voldsom økning av husleien vil garantert ramme livskvaliteten og deres muligheter for å protestere er svært begrenset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fair Trade Damen

Foto: Unge Venstre

Mange kjenner saken fra Drammens Tidende, hvor 14 funksjonshemmede opplever en økning av husleien på 60%. Lier bolig selskap skylder på renteøkninger, markedstilpasning og at leien ikke har vært justert på lenge.
Lier Venstre mener dette er et stygt eksempel på hva som kan skje når stat og kommune skal styre fra hver sin kant. Denne gruppen uføre har et statlig definert tilskudd, som ikke er i samsvar med de faktiske økonomiske (lokale) utgiftene for den enkelte. Det er et gjennomgangstema at de statlige satsene er for dårlige og at problemene skyves over på kommunen. I de fleste tilfeller er det brukerne som sitter igjen som tapere. Regjeringen lovet å avskaffe fattigdommen og minste summen etter bo-utgiftene er definert til kr 4600,- Systemet hindrer dette! Varsleren og far til en av beboerne er selv politiker fra SV og burde sette søkelyset på denne organiseringen i egen partigruppe.
Vi må sette inn lokal kompetanse for å imøtekomme den enkeltes behov, slik at kommunen skal få gjort jobben sin. Det er en myte at alle er sikret bare staten får ansvaret.
Venstre vil dreie midlene mot dem som trenger det mest. Ved sentral styring har velferdsreformer en stygg tendens til å smøres tynt utover, mens de øremerkede midlene låser kommunen i å sette inn tiltak til dem som trenger det mest.
Venstre vil ha borgerlønn, det vil sikre, forenkle, gi verdighet og frigjøre ressurser til å nå dem som trenger det mest. Med renteøkning øker presset på økonomien. Det rammer de svakeste hardest og er direkte usosialt, det kan vi ikke godta. Venstre går til valg på å sikre de svakeste.

Nina E. Johnsen, ordførerkandidat for Venstre i Lier
Mobil 90 95 78 67
E-post [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**